Nieuws

Helaas hebben we als bestuur met de deelnemers moeten besluiten dat het Trekfestival niet door kan gaan op 2 en 3 april 2016. 
De echte trekvogels zullen in Maart en April weer in formatie ons prachtige Lauwersmeergebied verlaten: we wensen hen een goede vlucht! 

 

In de achtergrond wordt er gebroed, gebaltst, overlegd, bedacht en weer gebroed want wat zijn we druk om TREK2016 vorm te geven:
we hebben overleg met onze nieuwe partners:
Staatsbosbeheer Lauwersmeer, Unesco WereldErfgoed Waddenzee en Slowfood Noord Nederland sluiten aan bij de nieuwe TREKroutes die we bedacht hebben:
Binnen de thema’s WAD, AKKER en MEER maken we er een bruisend weekend voor iedereen die wel eens beter wil weten waar dit prachtige gebied rondom het Lauwersmeer voor staat!
Er komen voor de bezoekers 3 TREKroutes om de festivalplekken dat weekend beter te kunnen vinden,
om binnen de 3 thema’s WAD, AKKER en MEER te genieten van kunst, theater, natuur, cultuur en meer!

Slowfood wadoesters

IMAG0763

Waddenzee Wiep TerpstraWe hebben gebaltst voor de nieuwe Trek 2016!

Op 1 december 2015 hebben we nieuwe mensen leren kennen en samen een ienieminieiefestival gehouden in Zoutkamp:

de ideeën zijn in gang gezet, we hebben elkaar op scherp gezet en we gaan er helemaal weer voor:

zie hier de foto’s…..