veer wit

Het Lauwersmeer

Het Lauwersmeer en de Lauwersmeergemeenten
Het achterland van het Lauwersmeer met Dongeradeel, Kollumerland en De Marne is een gebied met potentie. De relatief dunbevolkte regio is centraal gelegen tussen drie economische kernen (Groningen,Leeuwarden en Drachten) en herbergt een Nationaal Landschap, twee Nationale Parken en Werelderfgoed Waddenzee. De natuurlijke en de landschappelijke waarden en de milieuwaarden maken het tot een voor Nederlandse begrippen uniek gebied. Het biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor toerisme en recreatie en leent zich bijzonder goed voor actieve recreatie, natuur- en cultuurtoerisme en verblijfsrecreatie. Toerisme en recreatie leveren als sector een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling, de levendigheid en leefbaarheid van het gebied en spelen een belangrijke rol in de promotie van het Lauwersland als aantrekkelijk gebied (regiomarketing).De regio wordt gekenmerkt door een groot aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Naast toerisme en recreatie zijn het MKB en de industriƫle sector van belang voor de economische dynamiek in het gebied.