landende gans (Large)

Gastengildes

Quote GastenGilde: Netwerk van Streekeigen gastheerschap
” Binnen NoordOostFriesland werken hier 60 ondernemers in recreatie en toerisme samen door elkaar te leren kennen: Vooral het stimuleren van langere verblijfsduur en herhalingsbezoek van de gast in de regio van het Lauwersmeergebied is een gezamenlijk belang. Persoonlijk streekeigen gastheerschap staat hoog in het vaandel van het gilde….”

Als vanzelfsprekend fungeren deze ondernemers uit het gebied als het fundament van TREK, het jaarlijks terugkerende festival dat een ode aan de trekvogel brengt. TREK beschouwt hen als medereizigers en medevormgevers van de tocht die zal uitmonden in een wervelend festivalweekend in maart.
Een belevenis die zowel bezoekers als betrokkenen vleugels zal geven.