engel

Doel van Trek

DOEL van het TrekFestival:
Met 30 lokale ondernemers jaarlijks vanaf 2015 rondom het Lauwersmeer samen het Trekfestival organiseren.

Subdoelen:
- Tijdens het voorbereidingtraject (de zgn ‘Broedplaatsen’) samenwerkingsverbanden laten ontstaan tussen lokale ondernemers, creatieven uit de regio, culturele instellingen en professionals op het gebied van facilitaire dienstverlening.

- Door middel van een festival èn een festivaltraject (grensoverschrijdende) samenhang en samenwerking tot stand brengen binnen de betrokken gemeenten.

- Een (jaarlijks terugkerend) festival gedurende het laatste weekend van maart realiseren, dat door de 30 deelnemers zelf wordt gemaakt en gedragen. Het betreft een festival dat een beroep doet op de eigenheid, autonomie, creativiteit en pioniersgeest van de betrokkenen.

- De zichtbaarheid van de regio Lauwersmeer verbeteren middels het festival en bijbehorende communicatiemiddelen.