ganzenwinterlandschap

De Aanleiding voor Trek

Het Lauwersmeergebied is een mooi, rijk, rustgevend maar bovenal smaakvol gebied. Dat weten de trekvogels als geen ander. Met duizenden tegelijk zoeken ze het Lauwersmeergebied op. Sommigen vertrekken in de nazomer om in het vroege voorjaar terug te keren. Anderen zien het Lauwersmeer en omgeving als ideale plek om te overwinteren. Meer dan honderd vogelsoorten bouwen er hun nesten en broeden er hun eieren uit. De trekvogels houden van het Lauwersmeergebied en kennen de plek op ‘hun duimpje’.

Voor bezoekers maar ook de bewoners daarentegen is het Lauwersmeergebied relatief onbekend. Het wordt vooral beschouwd als doorgangsgebied. Veel toeristen doorkruisen de gemeenten De Marne, Kollumerland en Dongeradeel om de Waddeneilanden te bereiken. Dat ze daarbij veel lekkers laten liggen en veel moois over het hoofd zien wordt niet of nauwelijks beseft. Toeristen zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de trekvogels. Wie in het kielzog van de trekvogel het gebied bezoekt, zal verbaasd staan over de veelheid aan bijzondere plekken, vernieuwende initiatieven en lokale heerlijkheden die het ogenschijnlijk kale Noord-Nederland herbergt.

Overigens stelt dit trekvogelperspectief niet alleen toeristen in staat om het Lauwersmeergebied met nieuwe ogen te bezien. Ook voor de bewoners levert dit perspectief een nieuwe kennismaking op met de eigen leefomgeving.
Een wijde blik verruimt het denken.

Er is een groep ondernemers in het gebied, welke van het aantrekken, ontvangen, vertroetelen en wegwijs maken van gasten in het Lauwersmeergebied hun werk hebben gemaakt. Zij hebben hun huizen en/of bedrijven opengesteld voor tijdelijke bezoekers (toeristen) omdat ze de lokale lekkernijen graag delen met andere mensen. Dit zijn de kleinschalige toeristische ondernemers (B&b’s, campings, galeries, dagrecreatie)