ganzeveren

Ambitie

Ambitie van het Festival:
Het festivalidee is voortgekomen uit het Lauwersmeer 40 feest in 2009: het 40 jarig bestaan van het Lauwersmeer.
De ambitie om jaarlijks een festival vanuit de regio te organiseren zet zich in ieder geval door tot 2019:
het 50 jarig bestaan van het Lauwersmeer.

Van 3 gemeentes in 2 provincies willen we in kwantiteit groeien naar meer gemeentes en een groter gebied door Schiermonnikoog en gemeentes in een grotere straal rondom het gebied als potentieel festivalgebied toe te voegen (van Harlingen tot aan Delfzijl met telkens het Lauwersmeer als hart van de regio).
Van 30 locaties in 2015 willen we groeien naar 50 plekken verspreid over dat grotere gebied in 2019.

Maar meer nog wil Trek groeien in kwaliteit:
de kwaliteit van de verbindingen in het gebied versterken door jaarlijks de Broedplaatsen te organiseren,
de kwaliteit van de festivalprogrammering door te investeren in het gebied middels coaching en scholingstrajecten
door internationale verbindingen/uitwisselingen te gaan leggen langs de vliegroute van de Trekvogel.

Een belangrijke ambitie van Trek ligt in de aansluiting bij meerdere bestaande programma’s
waaronder Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 waarbinnen het Trekfestival om het Lauwersmeergebied is voorgedragen als 8e Sence of Place
waaronder Holwerd aan Zee waarbij de locatie Holwerd een festivallocatie zou kunnen zijn.
Waaronder 2019 het jaar van 50 jaar Lauwersmeer